Contact Us
Links

La contenance angloise

CD=DE=Christophorus CHR 77332
Title:
La contenance angloise
Also issued as:
Performers:
Director:
Solo: Nicolas Savoy
Date: rec. 11-15 August 2009
Comments: ensemble chant1450


Chant List:

6. Ave Regina caelorum ANTI (6) AM 175 LU 274 WA -2- [1:24] --
9. Gaudeamus … Mariae … solemnitate INTR (1) GT 405 LU 1556 [2:33] -- AVA
15. Concupivit rex GRAD (1) GT 408a LU 1230 [1:53] -- RV
20. Regina caeli laetare ANTI (6) AM 176a LU 275 WA -3- [1:34] --
24. Ave Maria gratia plena OFFR (8) LU 1268a LU 355 GT 36b GT 419 OT 13 WG 11 [1:43] --
26. Salve Regina ANTI (5) AM 180 LU 279 LC 98 [1:36] --
28. Beata viscera COMM (1) LU 1268b GT 423a WG 92*b [0:44] --