Contact Us
Links

Mater Domini

CD=IT=Soli Deo Gloria 220744 207
Title:
Mater Domini
Also issued as: PCD 025; 550951
Performers: Cantori Gregoriani
Director: Fulvio Rampi
Solo:
Date: rec. April 1996
Comments:


Chant List:

1. Ave maris stella HYMN (1) AM 704b LU 1259d LC 74a WH 67 LH 258 [2:31] -- v.1-7
2. Vultum tuum INTR (2) GT 404 LU 1229 WG 56* [4:26] -- AVAVA
3. Kyrie X (1) GT 745a LU 43c [1:46] --
4. Audi filia … quia … Specie GRAD (7) GT 406 LU 1755 [5:39] -- RVR
5. Specie tua ALLE (8) GT 416a LU 1218 WG 47*a [2:23] --
6. Diffusa est gratia OFFR (8) GT 421 LU 1223b OT 156 [2:05] --
7. Sanctus IX (5) GT 743 LU 42a [1:51] --
8. Diffusa est gratia COMM (6) GT 423b LU 1572 WG 480 [3:49] -- AVAVA
9. Beatam me dicent … quia fecit RESP (8) LR 257a PM 258b NR [172] [2:34] --
10. Virgo parens Christi RESP (6) LU 1862 VP 39 CS 182a [3:15] -- RVrGr
11. Ave mundi spes Maria SEQU (7) CS 162b VP 44 [3:54] --
12. Gaudeamus … Mariae … solemnitate INTR (1) GT 405 LU 1556 [3:02] -- AVA
13. Stabat Mater SEQU (2) GT 602b LU 1634Vb LH 434 [4:43] --
14. Concordi laetitia (6) CS 131b VP 149 [1:42] -- v.1-5
15. Regina caeli laetare ANTI (6) AM 176a LU 275 WA -3- [1:51] --
16. lesson [3:38] --
17. Alma Redemptoris mater ANTI (5) AM 173 LU 273 WA -1- [2:02] --
18. Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- [3:11] --