Contact Us
Links

Chant:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[6:11] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[5:32] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[4:53] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[3:03] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[2:38] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[6:11] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[6:11] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[6:06] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b ,
[4:02] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[1:48] - R only; variant
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:58] - R only; variant, AVA cant. Nunc dimittis
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[1:26] - R only variant
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[2:41] - RGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[2:54] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[2:54] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:16] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:16] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[5:41] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:01] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[2:51] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:23] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:23] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:23] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:23] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:51] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[3:14] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[1:34] - R only Milanese variant
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:43] - RVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:29] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) PM 45b VP 106b CS 41c,
[4:29] - RVrVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:17] - RVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:06] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[6:54] - RVrVrVr[R]R variant MS Graz 29 St. Lambrecht V.Ach homo, Vae calamitatis, Heu nihil valet, Requiem
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[5:57] - RVrVrGr organ
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:49] - variant antiphon from St. Gall
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:57] - RVrVrVr variant MS Engelberg 314 fol. 87v V.Ach homo, Vae calamitatis, Heu nihil valet
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:16] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:19] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:57] - RVrVrVr variant MS Engelberg 314 fol. 87v V.Ach homo, Vae calamitatis, Heu nihil valet
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[4:47] - RVrVrGr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[2:54] - RVr
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[2:39] - omits Media... to ... nisi; v.1 drone, bell
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:06] - v.2 drone, bell
Record Title:

Media vita RESP (4) CS 41c PM 45b VP 106b,
[3:11] - v.(Gloria) drone, bell
Record Title: