Contact Us
Links

Chant:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:38] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:26] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:26] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:11] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:27] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:42] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:45] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:46] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:55] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:49] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:12] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:54] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:44] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:11] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:46] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:25] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:43] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:44] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:53] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:39] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:32] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:57] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:48] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:41] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:03] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:52] - adds Alleluia at end
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:24] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:13] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:14] - variant Dominican rite mx.GC10
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:48] - Premonstratensian variant
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:44] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:48] - variant MS
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:22] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:43] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:12] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:28] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:26] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:21] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:39] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:43] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:08] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5- ,
[2:51] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:53] - Premonstratensian variant
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:53] - Premonstratensian variant
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5- ,
[3:04] - drones
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:53] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:21] - organ mx.SN25003
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:12] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:01] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:44] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:44] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:43] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:26] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:21] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:07] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:39] - organ mx.103B
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:57] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:04] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:03] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:33] - variant ed. Groningen 16th c.
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:14] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:57] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:04] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:28] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:04] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:08] - variant Carthusian rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:57] - variant MS
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:46] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:07] - variant Dominican rite oran
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:54] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[] - not heard
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:11] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:59] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:47] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:58] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:39] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:58] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:06] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:33] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:01] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:05] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:21] - variant MS Prague, NK XII C 11
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:47] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:42] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:23] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:24] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:21] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:13] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:14] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:43] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:57] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:41] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:58] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:32] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:54] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:51] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[3:11] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:53] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:23] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:06] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:31] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:17] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:26] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:53] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:48] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[1:41] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[2:41] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:01] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:56] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:56] - variant Dominican rite
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:04] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:29] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:32] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:22] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:36] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:41] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:21] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:01] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:46] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:49] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:52] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:49] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:38] - organ
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) WA -5- AM 176b LU 276,
[3:17] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:44] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:09] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[2:16] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5- ,
[2:48] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:52] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:01] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:54] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[3:08] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:49] - variant MS Madrid, BN M 1322
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) AM 176b LU 276 WA -5-,
[2:32] -
Record Title:

Salve Regina mater ANTI (1) LU 276 AM 176b WA -5-,
[3:07] - variant (none of the three)
Record Title: