Contact Us
Links

Chant:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:25] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:25] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:25] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:01] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:59] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:14] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:42] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:15] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[5:23] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:08] - AVAGA V. Benedicta tu
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:12] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[2:09] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[3:46] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:43] - AVAGA variant Paris Arsenal 135
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:38] - AVGA variant MS Reims 224
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:39] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:53] - AVVVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:23] - AVG
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:34] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:47] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:36] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:36] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LEV2 320 LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:27] - AVGA variant ed.
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:54] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:54] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[4:27] - AVAGA V. Post partum variant MS BnF lat 15165
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:08] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:54] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:09] - AVGA V. Post partum variant MS Bratislava, Knauz 10
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:32] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:32] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:08] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:42] - AVGA variant MS
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:06] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:52] - AVGA V. Post partum variant MS Zurich, LM 26117
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:09] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:57] - AVA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[1:34] - AVG mx.OC3-2A
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:02] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:59] - AVA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:37] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:37] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:14] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:57] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:59] - AVA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:23] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[1:42] - AV only
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:18] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[0:52] - A only with tropes in German
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:24] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:24] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:59] - AVA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LG2 38 GN1 36b GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:07] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:31] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[2:07] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:39] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[3:21] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:09] - AVGA V. Post partum variant MS Bratislava, Knauz 10
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[4:56] - AVG (A harmonized) variant MS Brabant BHIC 232/152
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:46] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:59] - AVA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:04] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:07] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:34] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GN1 36b GT 403b LU 1263b WG 93*,
[1:56] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:18] - AVA V. Audi filia
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:04] - AVGA V. Post partum variant MS Helsinki U. L. Fm. II
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:08] - AVAGA v. Benedicta tu
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[0:51] - A only
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:38] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[1:53] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:44] - AVGA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) PG [97]b WG 93* LU 1263b GT 403b,
[2:27] - AVGA organ
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b,
[3:21] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[5:33] - AVAVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:54] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[2:02] - AVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[2:31] - AVGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[4:33] - AVGA variant MS Reims 224
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[3:14] - AVAVA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) GT 403b LU 1263b WG 93*,
[4:08] - AVAGA
Record Title:

Salve sancta Parens INTR (2) LU 1263b GT 403b WG 93*,
[3:21] - AVGA V. Post partum variant MS
Record Title: