Contact Us
Links

Chant:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) HISP CL906,
[5:37] - v.1-8
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[4:10] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:57] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:57] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:47] - v.1-7; organ
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[4:41] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:27] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[2:24] - v.1,3,4,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:16] - v.1,2,3,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[4:01] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:08] - v.1,4,6,7 with tuba
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:54] - v.1,x,2,y,3,4,6,7; Carthusian variant
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:52] - v.1-7 organ
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[1:06] - v.1,6 variant MS Coimbra MM 1 and MM 37
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[2:51] - v.1,2,4,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:14] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:01] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:01] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:44] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:12] - v.1,4,5,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:12] - v.1,4,5,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:07] - v.1-7 variant
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[4:03] - v.1-7 organ
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[1:51] - v.1,2,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[1:51] - v.1,2,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) PA 248 AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:03] - v.1,2,5,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) PA 248 AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:03] - v.1,2,5,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:52] - v.1-7 proportional rhythm
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:36] - v.1,x,4,6,7 (x=Confixa clavis viscera) variant Carthusian rite
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:56] - v.1-7 variant
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:37] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LH 60 LU 575 AM 383b LH 58,
[3:54] - v.1-8
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:07] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) AHMA 50:67 LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:58] - v.1-8 melody LU 575
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[1:41] - v.1,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:19] - v.1,2,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:31] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:16] - v.1,2,3,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:38] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:59] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:28] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[1:43] - v.1,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[2:46] - v.1,2,3,6,7 mx.OC1-5A
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[1:03] - v.1,6 mx.YL94:32042:3.28.011
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[2:41] - v.1,2,3,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:38] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[4:26] - v.1-7 metrical
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[1:02] - v.1,6
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:43] - v.1-7 (may be AM 383b)
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:46] - v.1-7 metrical
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:12] - v.1,4,6,7 mx.PARTX 8635
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[0:42] - v.1 variant MS BL, Royal 8G, vii
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:46] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LH 60 LU 575 AM 383b LH 58,
[4:06] - v.1-7 metrical
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:26] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:18] - v.1,x,2,3,4,5,6,7 (x=Confixa clavis viscera: AHMA 2:42) variant Carthusian rite
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:39] - v.1,x,4,6 (x=Confixa clavis viscera: AHMA 2:42) variant Carthusian rite
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:28] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:22] - v.1-7 variant
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:31] - v.1,x,2,3,y (x=Confixa clavis viscera: y=Jesu: AHMA 2:42) variant Carthusian rite
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:49] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:59] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) HISP CL906,
[1:06] - v.1-3 MS Alcalà
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:57] - v.1,2,6,7 variant MS Michaelbeurern fol. 28r
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[3:08] - v.1,2,4,5,6,7 organ
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[0:28] - v.6
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) AHMA 50:67 LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[2:02] - v.1,4,x (v.x Testum…) variant Sarum use
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:01] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[6:01] - v.1,f,2,f,5,f variant MS (f=verses in Finnish with drone)
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[2:53] - v.1,2,3,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[4:07] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:39] - v,1,2,4,5,8,6,7 (8 is from AHMA 50:67) slight variations
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[1:37] - v.1,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[5:12] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:26] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[0:31] - v.6 variant text
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[2:32] - v.1,2,3,7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[3:52] - v.1,2,3,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[1:42] - v.1,2,7 (v.3 cut)
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) LH 58 AM 383b LU 575 LH 60,
[3:36] - v.1,2,3,4,6,7
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[2:28] - v.1,2,3,7 metrical
Record Title:

Vexilla Regis HYMN (1) MIL 642 LU 575 LH 60 AM 383b LH 58,
[1:11] - v.1,8 mx.6423
Record Title:

Vexilla Regis … qua HYMN (1) LH 60 LU 575 AM 383b LH 58,
[4:26] - v.1-7
Record Title:

Vexilla Regis … quo HYMN (1) AHMA 50:67 AM 383b LH 58 LU 575 LH 60,
[4:28] - v.1,2 alt,3,4,5,6; AM v.6,7
Record Title: