Contact Us
Links

Chant:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:30] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:53] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:09] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:53] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:33] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:01] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:01] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:19] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:24] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:27] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:26] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:26] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:26] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:41] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:55] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:02] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:21] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:33] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:54] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:52] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:59] - with tuba
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:54] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:57] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] - variant MS Venice, MM. 22
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:24] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:59] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:28] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:31] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:18] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:23] - Credendum added variant MS BnF lat. 1112
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:53] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) PG 324 LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:57] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:57] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:34] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:04] - Credendum added metrical
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:04] - Credendum added metrical
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:28] - 2-voice Credendum added MS Las Huelgas
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) PG 324 LU 780 GT 198,
[1:54] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:56] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:54] - Credendum added proportional rhythm
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:56] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:31] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:37] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:32] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:53] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:27] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:03] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:02] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:18] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:52] - mx.4014, 4152
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] - organ mx.CN858I
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] - organ mx.2451 1/2 BK:J45016
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:54] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:08] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:26] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:32] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:02] - Credendum added variant MS Kiedrich Codex A
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] - mx.OC3-3A
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:06] - organ mx.YL85:32038:3.28.002
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:56] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:11] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:51] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:12] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:13] - metrical organum
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:34] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:52] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:31] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:34] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:22] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:26] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:34] - variant Dominican rite organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:56] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:06] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[3:23] - organ metrical rhythm
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] - mx. PARTX 8227
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:02] - 2-voice
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:16] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:48] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:31] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:24] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:58] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:37] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:02] - 2-voice
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:22] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:51] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:54] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:59] - organ with organ interludes metrical
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GN1 167b LU 780 GT 198 ,
[1:52] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LG5 25b GN1 167b GT 198 LU 780,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:33] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:38] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:44] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:34] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:56] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:04] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:08] - Credendum added
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:58] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[4:32] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GN1 167b LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GN1 167b LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:29] - variant
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:51] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:22] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:58] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:08] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:18] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GN1 167b LU 780 GT 198,
[1:54] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:59] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:34] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:26] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:37] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:07] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:04] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:43] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:58] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:49] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:41] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:39] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:42] - organ
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:34] - Credendum added 2-voice Las Huelgas
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:46] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:36] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:37] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:47] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[2:03] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:59] - Credendum added Cistercian variant
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[2:53] - 2-voice Credendum added variant MS Cividale
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:51] -
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) GT 198 LU 780,
[1:51] - with instruments
Record Title:

Victimae paschali SEQU (1) LU 780 GT 198,
[1:46] -
Record Title: