Contact Us
Links

Puer Natus Est Nobis

LP=UK=Alpha ACA 510
Title:
Puer Natus Est Nobis
Also issued as: CD=Griffin 4068
Performers: Nuns of Argentan
Director:
Solo:
Date: rec. November 1982
Comments:


Chant List:

1. Christus natus est INVI (4) LH 16b NN 6b LU 368 [2:32] -- v.1
1. Dominus dixit INTR (2) GT 41 LU 392 WG 27a [1:41] -- AVA
1. Tecum principium GRAD (2) GT 42 LU 393 WG 27b [4:28] -- RV
1. Dominus dixit ALLE (8) GT 43 LU 394a WG 28 [2:31] --
1. Laetentur caeli OFFR (4) GT 44a LU 394b OT 15 WG 29a [1:11] --
1. In splendoribus COMM (6) GT 44b LU 395a WG 29b [1:29] -- AVA
1. Quem vidistis ANTI (2) AM 240a NN 70a LU 395b [0:42] --
1. Genuit puerpera ANTI (2) AM 240b NN 71 LU 396 [0:52] --
1. Angelus ad pastores ANTI (7) AM 241a NN 73a LU 397 [0:41] --
1. Facta est cum Angelo ANTI (7) AM 241b NN 73b LU 398 [0:49] --
1. Parvulus filius ANTI (8) AM 242a NN 75b LU 399 [0:34] --
1. A solis ortus cardine HYMN (3) AM 242c NN 78 LH 22 WH 22 LU 400 [4:29] -- v.1-8
1. Gloria in excelsis ANTI (8) AM 243 NN 79 LU 402 [0:31] --
1. Ecce nomen Domini Emmanuel ANTI (5) CS 33a PM 29 VP 72b LC 84b [1:01] --
2. Puer natus est INTR (7) GT 47b LU 408 WG 32 [2:41] -- AVA
2. Viderunt omnes GRAD (5) GT 48 LU 409a WG 33a [2:54] -- RV
2. Dies sanctificatus ALLE (2) GT 49a LU 409b WG 33b [2:34] --
2. Tui sunt caeli OFFR (4) GT 49b LU 410a OT 18 WG 34a [2:08] --
2. Viderunt omnes COMM (1) GT 50 LU 410b WG 34b [1:41] -- AVA
2. Tecum principium ANTI (1) AM 245 LU 412a [0:34] --
2. Redemptionem misit ANTI (7) AM 246a LU 412b [0:29] --
2. Exortum est ANTI (7) AM 246b LU 412c [0:31] --
2. Apud Dominum misericordia ANTI (4) AM 246c LU 412d GT 678 [0:24] --
2. De fructu ventris ANTI (8) AM 247 LU 412e [0:19] --
2. Verbum caro bRES (6) AM 248 [1:59] --
2. Christe Redemptor omnium ex Patre HYMN (1) AM 238 LH 14 NN 9 LU 365c [3:21] -- v.1-7
2. Hodie Christus natus est ANTI (1) AM 249b LU 413a WA 52a [5:31] -- AVA cant. Magnificat