Contact Us
Links

Maria Onbevlekte Ontvangenis

LP=NL=KRO 313 41
Title:
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Also issued as: Liturgical Press 8146 7494
Performers: Schola Cantorum of the Ward Institute, Sevenum
Director: Louis Krekelberg
Solo:
Date: 1985
Comments:


Chant List:

1. Gaudens gaudebo INTR (3) GT 628 LU 1316b [3:38] -- AVA
1. Kyrie X (1) GT 745a LU 43c [1:33] --
1. Gloria X (8) GT 745b LU 43d [2:44] --
1. Benedicta es tu GRAD (5) GT 629 LU 1317 [3:38] -- RVR
1. Tota pulchra es Maria ALLE (1) GT 630a LU 1318a [3:17] --
1. Credo V (4) GT 779 LU 90 LV 73 [4:11] --
1. Ave Maria … mulieribus alleluia OFFR (8) GT 630b LU 1318b [1:56] --
1. Sanctus X (4) GT 747a LU 45a [0:52] --
1. Pater noster [1:18] --
1. Agnus Dei X (4) GT 747b LU 45b [0:51] --
1. Gloriosa dicta sunt COMM (8) GT 631 LU 1319a [3:39] -- AVAVAVA
2. O gloriosa Domina Excelsa HYMN (2) LH 257 AM 709a LU 1314 [1:51] -- v.1-4
2. Immaculatam Conceptionem INVI (2) LH 476a LR 259a [3:22] -- v.1,2
2. Nihil inquinatum RESP (8) AM 1191 LH 524b [2:41] -- RVr
2. Tota pulchra es Maria ANTI (1) AM 763b LU 1320b [1:27] -- AVA
2. Ave Maria gratia plena bRES (6) AM 1030 [1:46] --
2. Hodie egressa est ANTI (1) AM 767 LU 1321c [2:44] -- AVA
2. Stirps Jesse RESP (2) AS 1305 PM 186a [4:39] -- RVrGr
2. Ave maris stella HYMN (1) LH 258 AM 704b LU 1259d LC 74a WH 67 [2:46] -- v.1-7
2. Virgo Maria ANTI (7) CS 141 PM 186b [0:34] --
2. Ave mundi spes Maria SEQU (7) CS 162b VP 44 [3:33] --