Contact Us
Links

O Emmanuel

CD=FR=Studio S.M. D 2952
Title:
O Emmanuel
Also issued as:
Performers: Nuns of Argentan
Director: Claude Pateau
Solo:
Date: rec. August 2002
Comments: copied from Belfort collection


Chant List:

2. Gaudens gaudebo INTR (3) GT 628 LU 1316b [3:36] -- AVA
1. O Emmanuel ANTI (2) AM 211b LU 342c WA 39 [0:43] --
2. Hodie nobis caelorum Rex RESP (5) NN 19 LH 489 LU 375 NR 162 LR 56d [3:36] -- RVr
3. Rex pacificus ANTI (8) AM 236a LU 364b [0:23] --
4. Magnificatus est ANTI (7) AM 236b LU 364c [0:17] --
5. Scitote quia prope est ANTI (8) AM 237a LU 365a [0:23] --
6. Levate capita ANTI (1) AM 237b LU 365b [0:19] --
7. Judaea et Jerusalem RESP (4) AM 1183 PM 25b WA 45c [3:23] -- RVrGr
8. Cum ortus fuerit ANTI (8) AM 239b LU 367a [0:39] --
9. Dominus dixit INTR (2) GT 41 LU 392 WG 27a [1:38] -- AVA
10. Tecum principium GRAD (2) GT 42 LU 393 WG 27b [4:07] -- RV
11. Dominus dixit ALLE (8) GT 43 LU 394a WG 28 [2:08] --
12. Laetentur caeli OFFR (4) GT 44a LU 394b OT 15 WG 29a [1:06] --
13. In splendoribus COMM (6) GT 44b LU 395a WG 29b [1:24] -- AVA
14. Quem vidistis ANTI (2) AM 240a NN 70a LU 395b [0:39] --
15. Genuit puerpera ANTI (2) AM 240b NN 71 LU 396 [0:48] --
16. Angelus ad pastores ANTI (7) AM 241a NN 73a LU 397 [0:38] --
17. Facta est cum Angelo ANTI (7) AM 241b NN 73b LU 398 [0:47] --
18. Parvulus filius ANTI (8) AM 242a NN 75b LU 399 [0:31] --
19. A solis ortus cardine HYMN (3) LH 22 NN 78 AM 242c WH 22 LU 400 [4:17] -- v.1-8
20. Gloria in excelsis ANTI (8) AM 243 NN 79 LU 402 [0:27] --
21. Nunc sancte nobis HYMN (2) AM 244 LH 24 [0:59] -- v.1-3
22. Puer natus est INTR (7) GT 47b LU 408 WG 32 [2:32] -- AVA
23. Viderunt omnes GRAD (5) GT 48 LU 409a WG 33a [2:31] -- RV
24. Dies sanctificatus ALLE (2) GT 49a LU 409b WG 33b [2:07] --
25. Tui sunt caeli OFFR (4) GT 49b LU 410a OT 18 WG 34a [1:52] --
26. Viderunt omnes COMM (1) GT 50 LU 410b WG 34b [1:29] -- AVA
27. Tecum principium ANTI (1) AM 245 LU 412a [0:33] --
28. Redemptionem misit ANTI (7) AM 246a LU 412b [0:26] --
29. Exortum est ANTI (7) AM 246b LU 412c [0:26] --
30. Apud Dominum misericordia ANTI (4) AM 246c LU 412d GT 678 [0:21] --
31. De fructu ventris ANTI (8) AM 247 LU 412e [0:16] --
32. Christe Redemptor omnium ex Patre HYMN (1) LH 14 AM 238 NN 9 LU 365c [3:14] -- v.1-7
33. Hodie Christus natus est ANTI (1) AM 249b LU 413a WA 52a [5:06] -- AVA cant. Magnificat
34. Ecce nomen Domini Emmanuel ANTI (5) CS 33a PM 29 VP 72b LC 84b [0:54] --