Contact Us
Links

Gregorianischer Choral zu Marienfesten

CD=DE=Diamo CD-L 30441
Title:
Gregorianischer Choral zu Marienfesten
Also issued as:
Performers: Cistercian Nuns of Lichtenthal
Director: Gregor Baumhof
Solo:
Date: rec. 27-30 August 2012
Comments: Belfort collection


Chant List:

2. Immaculatam Conceptionem INVI (1) WV 179a [4:51] -- v.1,6
3. Ave maris stella HYMN (1) WH 67 AM 704b LH 258 LU 1259d LC 74a [3:09] -- v.1-7
4. Hortus conclusus soror RESP (5) WV 189a [3:03] --
5. Hodie egressa est ANTI (1) WA 296b LU 1321c AM 767 [1:02] --
6. Alma Redemptoris mater ANTI (5) WA -1- LU 273 AM 173 [2:07] --
7. Gaudeamus … Mariae … Nativitate INTR (1) WG 440 GT 405 [3:56] -- AVGA
8. Nativitas gloriosae ALLE (7) WG 455 GT 597 LU 1676a LV 1676A [3:22] --
9. Beata viscera COMM (1) WG 92*b LU 1268b GT 423a [0:56] --
10. Nativitatem hodiernam ... qua ANTI (8) WA 493 AM 1034 [5:51] -- AVA cant. Benedictus
11. Salve sancta Parens INTR (2) WG 93* LU 1263b GT 403b [3:46] -- AVAGA
12. Ecce tu pulchra ANTI (1) WORC 354:9 [0:32] -- WA page?
13. Favus distillans ANTI (3) PM 274b LR 247b [0:41] -- WA page?
14. Fons hortorum ANTI (5) PM 275a LR 250a [0:34] -- WA page?
15. Comedi favum cum ANTI (8) WORC 355:14 [0:33] -- WA page?
16. Anima mea liquefacta est ANTI (7) PM 275c [1:51] -- WA page?
17. Descendi in hortum nucum ANTI (7) PM 243a [1:13] -- WA page?
18. Ave Regina caelorum ANTI (6) WA -2- LU 274 AM 175 [1:53] --
19. Ave Maria gratia plena OFFR (8) WG 11 GT 36b GT 419 LU 355 LU 1268a OT 13 [2:05] --
20. Ecce virgo COMM (1) WG 12a GT 37 LU 356a [0:54] --
21. Missus est Gabriel … nuntians RESP (7) WA 1 LH 517 PM 23 [3:59] --
22. Spiritus Sanctus in te ... ne timeas ANTI (8) WA 3b AM 189 [0:32] --
23. Assumpta est ANTI (7) WA 463a AM 1076b AM 1013 LU 1606a [3:11] -- AVA ps.109
24. Quem terra pontus aethera HYMN (4) AHMA 50:72 WH 68 [4:24] -- v.1-8
25. Felix namque es RESP (1) WV 111*b LR 255b PM 242 NR [171] [3:23] --
26. Tota pulchra es amica ANTI (4) WA 468 PM 274a VP 54 CS 113 [8:39] -- AVA cant. Magnificat
27. Salve Regina misericordiae ANTI (1) WA -5- LU 276 AM 176b [3:11] --