Contact Us
Links

Les Matines de Noël

LP=FR=Decca SXL 20184
Title:
Les Matines de Noël
Also issued as: CD=472 439; LP=7534, SXL 20529, DC 27504, ULX 3324, 50002, 6130, 6172
Performers: Monks of Solesmes
Director: Joseph Gajard
Solo:
Date: rec. May 1966
Comments:


Chant List:

1. Christus natus est INVI (4) NN 6b LU 368 LH 16b [1:57] -- v.1
1. Dominus dixit ANTI (8) NN 11 LU 371 LR 55a NR 159 [2:09] -- AVA ps.2 abridged
1. Tamquam sponsus ANTI (8) NN 12 LU 372 LR 55b NR 160 [1:33] -- AVA ps.18 abridged
1. Elevamini portae ANTI (5) NN 13 LR 55c LU 723 LV 762 MH 568 [1:52] -- AVA ps.23 abridged
1. Diffusa est gratia ANTI (1) NN 14 LU 373 LR 56a NR 161 [1:52] -- AVA ps.44 abridged
1. Suscepimus Deus ANTI (8) NN 16 LU 378 LR 56b NR 165 [1:37] --
1. Orietur in diebus ANTI (3) NN 17 LU 379 LR 56c NR 166 [1:44] -- AVA ps.71 abridged
1. Hodie nobis caelorum Rex RESP (5) NN 19 LH 489 LU 375 NR 162 LR 56d [3:49] -- RVr
1. Hodie nobis de caelo RESP (8) NN 21 LH 490a LU 376 NR 163 LR 57 [2:41] --
1. Quem vidistis RESP (4) NN 22 LU 377 NR 164 LR 58 [2:49] --
2. Descendit de caelis Deus RESP (1) NN 23 LR 59 [4:22] -- RVrGr
2. Parvulus filius ANTI (8) AM 242a NN 75b LU 399 [2:12] --
2. Ecce Agnus Dei RESP (7) NN 42 LR 64b NR 203 [4:19] --
2. In principio erat Verbum RESP (7) NN 45 LR 66 [2:56] --
2. Verbum caro … In principio RESP (8) NN 46 LR 67 [4:56] -- RVrGr
2. Laetabundus exsultet SEQU (6) CS 31 VP 70 [3:07] --