Contact Us
Links

Apôtres et Martyrs

CD=FR=Abbaye de Solesmes SN 08
Title:
Apôtres et Martyrs
Also issued as:
Performers: Monks of Solesmes
Director: Jean Claire
Solo:
Date: rec. May 1983, May 1984
Comments:


Chant List:

1. Mihi autem nimis INTR (2) GT 425b LU 1304b WG 72* [1:48] -- AVA
2. Iudicant sancti INTR (7) GT 425a WG 470 [1:59] -- AVA
3. Constitues eos GRAD (5) GT 426 GT 576a LU 1519 WG 73*a [3:38] -- RVR
4. Te gloriosus ALLE (5) GT 432b LU 1613 [1:43] --
5. In omnem terram OFFR (2) GT 435a LU 1327b OT 130 [1:09] --
6. Amen dico vobis quod vos COMM (1) GT 436a LU 1206 WG 41*a [1:03] --
7. Ego vos elegi COMM (1) GT 436b LU 1388a WG 394 [0:42] --
8. Hoc est praeceptum ANTI (8) AM 622a LU 1111a [0:16] --
8. Majorem caritatem ANTI (1) AM 622b LU 1111b [0:26] --
8. Vos amici mei ANTI (1) AM 622c LU 1111c [0:24] --
8. Beati pacifici ANTI (1) AM 623a LU 1112a [0:22] --
8. In patientia ANTI (1) AM 623b LU 1112b [0:14] --
8. Vos qui reliquistis ANTI (1) AM 624b [0:34] --
9. Juravit Dominus ANTI (8) AM 626a LU 1114b [0:21] --
9. Collocet eum ANTI (8) AM 626b LU 1114c [0:17] --
9. Dirupisti Domine ANTI (7) AM 626c LU 1114d [0:19] --
9. Confortatus est ANTI (7) AM 627 LU 1115a [0:24] --
10. Exsultet caelum laudibus HYMN (1) AM 621a LH 270 LU 1116 [3:49] -- v.1-5
11. Iusti epulentur INTR (6) GT 450b [1:22] -- AVA
12. Salus autem INTR (1) GT 451b LU 1169c WG 27*c [1:46] -- AVA
13. Sapientiam sanctorum INTR (1) GT 452 LU 1166b WG 25*a [2:03] -- AVA
14. Exsultabunt sancti OFFR (4) GT 466b LU 1169a OT 143 [1:16] --
15. Dico autem vobis COMM (8) GT 470a LU 1169b WG 27*b [0:39] --
16. Et si coram hominibus COMM (1) GT 470b LU 1166a WG 24*b [1:09] --
17. Iustorum animae COMM (3) GT 470c LU 1549 WG 393a [0:49] --
18. Tu es sacerdos ALLE (8) GT 449b LU 1183b [2:04] --
19. Laetabitur iustus COMM (5) GT 444 LU 1149a WG 18*a [2:44] -- AVA
20. Sancti tui Domine florebunt ANTI (7) AM 632b LU 1120b [0:29] --
20. In caelestibus regnis … alleluia ANTI (7) AM 633a LU 1120c [0:24] --
20. In velamento ANTI (2) AM 633b LU 1120d [0:24] --
20. Spiritus et animae ANTI (8) AM 633c LU 1121a [0:23] --
20. Fulgebunt justi sicut ANTI (2) AM 633d LU 1121b [0:21] --
21. Vestri capilli ANTI (5) AM 650 LU 1161 [0:29] --
22. Gaudent in caelis ANTI (6) AM 653 LU 1160 [0:53] --
23. Sanctorum meritis HYMN (2) AM 646 LU 1157 LH 277 [2:17] -- v.1,2,4,6
24. In medio Ecclesiae INTR (6) GT 493 LU 1190 WG 443 [2:12] -- AVA
25. Os iusti INTR (6) GT 494a LU 1200b WG 38*b [1:57] -- AVA
26. Lex Domini INTR (1) GT 86a WG 114b [1:49] -- AVA
27. Meditatio cordis mei INTR (1) GT 103a WG 147b [1:38] -- AVA
28. Venite filii GRAD (5) GT 298a LU 1010 WG 142 [2:14] -- RVR
29. Spiritus Sanctus docebit ALLE (8) GT 432a LU 891 [1:16] --
30. Disposui testamentum ALLE (2) GT 489a [1:54] --
31. Veritas mea OFFR (2) GT 483a LU 1203a OT 148 WG 7*a [0:56] --
32. Tu mandasti COMM (5) GT 342a LU 1062a WG 129 [1:59] -- AVA
33. Quod dico vobis COMM (4) GT 472 LU 1173a WG 30*a [0:31] --
34. Qui meditabitur COMM (3) GT 67 LU 529 WG 76a [0:46] --
35. O Doctor optime ANTI (2) AM 665 LU 1188 [0:41] --
36. Aeterne sol qui lumine HYMN (4) LH 303 [1:51] -- v.1,2,3,6